Your browser does not support JavaScript!
天主教慈幼高級工商職業學校
Salesian Technical School Tainan Taiwan
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
腸病毒宣導108/09/10

1.學生確診者請假在家自主7天,通知導師後務必告知校護,才可做校安通報並進行監控疫情.

2.疾病需知詳見連結https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/FgfRlDl6XxDkuqaOghuNfQ

瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼 : 8245
Voice Play

Recent

數據載入中...